Menu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W naszej szkole możesz skorzystać z pomocy pedagoga, pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego lub psychologa.

Nasze gabinety znajdują się na II piętrze szkoły. Zapraszamy!

psycholog Marta Godec – Kiełbasa, gabinet 44

psycholog Agata Kurowska – Kauba, gabinet 44

pedagog Anna Olbińska, gabinet 54

pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny Aleksandra Mucha, gabinet 52A

Możesz do nas pisać poprzez dziennik elektroniczny.

OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Droga/drogi Uczennico/Uczniu, jeśli masz stwierdzone specyficzne trudności w nauce, chorobę przewlekłą lub jest inny ważny powód i chcesz, abyś była/był w szkole objęta/objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną, to w sekretariacie szkoły złóż wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną (w załączeniu) oraz dołącz dokumenty (opinię, orzeczenie z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, zaświadczenie lekarskie lub opinię specjalisty np. psychoterapeuty). Pamiętaj, że zawsze musi być podstawa do objęcia Ciebie taką opieką. Jeśli jesteś pełnoletnia/pełnoletni to wniosek możesz wypełnić sam. Formy pomocy dopasowujemy indywidualnie. Zgodę wyraża dyrektor szkoły lub wicedyrektorzy. Na najbliższej od daty złożenia wniosku Radzie Pedagogicznej nauczyciele zostaną poinformowani o objęciu Ciebie opieką psychologiczno-pedagogiczną, a w dzienniku elektronicznym zostanie wprowadzony zapis, który będzie widoczny dla nauczycieli. W razie pytań możesz zgłosić się do pedagoga lub psychologa.

Pod tym linkiem znajduje się wzór wniosku o objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
images//2023/11/WNIOSEK_O_POMOC_PSYCHOLOGICZNO_PEDAGOGICZN.pdf

                       

BADANIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Jeśli zauważasz u siebie specyficzne problemy w uczeniu się (np. nieczytelne pismo, błędy ortograficzne) i nie masz jeszcze opinii z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, możesz zgłosić się do pedagoga, aby wziąć dokumenty do wypełnienia. Uczniowie pełnoletni mogą wypełnić je sami, uczniom niepełnoletnim zgłoszenie wypełniają rodzice. Do zgłoszenia potrzebna będzie:

  1. Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej (tym zajmuje się pedagog).
  2. Opinia wychowawcy klasy.
  3. Skierowanie nauczyciela języka polskiego, języka obcego lub matematyki. Do tego dokumentu niezbędne są załączniki – kserokopie dwóch prac pisemnych sprawdzonych przez nauczyciela.

Druki zgłoszenia do poradni można również pobrać ze strony internetowej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłodzku (nasza szkoła należy do tej poradni).  http://pcdippp.szkolnastrona.pl/p,96,pliki-do-pobrania

Wszystkie dokumenty przekaż pedagogowi szkolnemu lub możesz złożyć je osobiście w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłodzku. Po przeprowadzeniu badań poradnia wydaje opinię. Po otrzymaniu opinii jej oryginał wraz z wnioskiem o objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną złóż w sekretariacie szkoły. Patrz OPIEKA PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNA powyżej. Uwagi zawarte w opiniach pozwalają nam planować pracę według zaleceń poradni, aby pomóc Tobie w nauce oraz w przyszłości dostosować warunki lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego zgodnie z aktualnym komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Współpraca

 dublinlogo
https://www.gybroumov.cz/cs/
Prep centre logo CMYK
szkolawchmurze www badge 360x360
 OSE
 logoetwinning
https://instaling.pl/
 logo new
 logo 2019
 logo UWr IFS