Oferta edukacyjna dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Drukuj

Oferta edukacyjna dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku trwa 4 lata i kończy się maturą.

2. W podstawie programowej szkoły oferujemy następujące języki (zwiększona liczba godzin w pierwszej klasie):

3. Rozszerzenia rozpoczynają się w klasie pierwszej i odbywają sie w grupach międzyoddziałowych.

4. Proponowane rozszerzenia:

nazwa rozszerzenia   przedmiot rozszerzony   klasa   
  1     2     3    4  
 politechniczne  matematyka   2 2 4 3
fizyka   2 3 3 3
ekonomiczne geografia  1 1 3 3
matematyka 2
język angielski
w biznesie
 2    
prawnicze  historia
 WOS
 język polski
 medyczne z angielskim     biologia 1 3
 chemia
język angielski
w medycynie
   
kulturoznawcze język angielski w kulturze   2 2  
język polski 2 2 3 3
historia sztuki 2 1 2 3
 medyczne  biologia 2 1 3 3
chemia 2 2 2 3
laboratorium   2 2  
turystyczne geografia 2 1 3 4
historia 2 2 2 2
język angielski
w turystyce
  2 2  
dziennikarskie język polski 2 2 3 3
wos 1 1 3 3
dziennikarstwo 1 2 1  
psychologiczne język angielski 1 1 2 2
wos 1 2 3 2
język polski 2 2 2 2
informatyczne język angielski 1 1 2 2
matematyka 2 3 3 2
informatyka 1 1 2 2
europejskie  geografia 2 2 2 2
wos 1 2 3 2
język angielski 1 1 2 2