Godziny pracy

Drukuj

Godziny pracy

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

mgr Tomasz Biernacik
zastępujący dyrektora szkoły

7:30 – 15:00

mgr Marcin Klimaszewski
wicedyrektor ds. dydaktycznych

7:30 – 15:00

mgr Kamila Wyrwa
wicedyrektor ds. wychowawczych

7:30 – 15:00

mgr Anna Olbińska
pedagog

8:00 – 14:00

8:00 – 9:45
12:30 – 15:00

8:00 – 12:35
13:20 – 15:00

8:00 – 9:45

8:00 – 11:45

mgr Marta Godec-Kiełbasa
psycholog

 

15:30 – 18:00

13:00 – 18:30

 

7:00 – 9:00
16:00 – 17:00

mgr Jadwiga Walo
bibliotekarz

7:45 – 13:45

Sekretariat szkoły

7:30 – 15:30

Pielęgniarka

7:00 – 14:35